מועדי פרסום

מועדי פרסום דוחות הרבעון הרביעי ושנת 2017

שיחות ועידה וכנסים

חברה תאריך שעה טלפון
אידיבי/דסק"ש 27.03.2018 08:30 כנס משקיעים בהילטון
גזית גלוב 28.03.2018 09:00 כנס משקיעים בבורסה
רבוע נדל"ן 28.03.2018 10:00 03-9180609
קסטרו 28.03.2018 15:00 03-9180685
גולף 29.03.2018 14:00 03-9180609