ת"א All-Share

אדגר
yeter_New2
אוברסיז
OverS
אידיבי (אג"ח)
IDB
אינטרנט זהב
yeter_New23
אלבר
yeter_New18
 אלון רבוע כחול (אג"ח)
BSI
 אמיליה
Emilia
 אקסלנז
Exalenz
ביוליין
yeter_New7
גולף
Golf
 גלובל כנפיים
yeter_New20
כנפיים
yeter_New12
מטומי
Matomy
מנועי בית שמש
MBS
סולגרין
SoleG
פנינסולה
Peninsula 
 קסטרו
Castro