פרסומים שונים

כנס קשרי משקיעים: "שנת 2015 – הציבוריות לאן" לקריאה
ראיון עם רוני גבריאלוב – יולי 2012 icon_pdf
ראיון עם רוני גברילאוב – יוני 2008 icon_pdf